Civilā azsardzība

Civilā aizsardzība — organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu
un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai
pastāvot katastrofas draudiem.

Civilās aizsardzības likuma 10.pants nosaka komersantu uzdevumus civilajā aizsardzībā:

 1. ziņot ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem un pašvaldībām par komersanta objekta teritorijā notikušo katastrofu un apziņot komersanta objektā nodarbinātos un tieši apdraudētās apkārtējās teritorijas iedzīvotājus;
 2. izstrādāt civilās aizsardzības plānu;
 3. nodrošināt nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos;
 4. organizēt civilās aizsardzības pasākumu izpildi komersanta objektā (tai skaitā nodarbināto aizsardzību katastrofas gadījumā).

Komersantiem, paaugstinātas bīstamības objektiem, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam ir šādi uzdevumi:

 1. organizēt un veikt preventīvos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus komersanta objekta teritorijā, kā arī uzturēt gatavībā resursus (tai skaitā individuālos aizsardzības līdzekļus), kurus atkarībā no apdraudējuma veida var izmantot katastrofu pārvaldīšanā;
 2. izveidot objekta trauksmes un apziņošanas sistēmu rūpniecisko avāriju riska objektos un
  citos sprādzienbīstamos, uguns­bīstamos un īpaši svarīgos objektos.

Par komercsabiedrības civilās aizsardzības uzdevumu izpildi ir atbildīgs komercsabiedrības vadītājs, bet par individuālā komersanta civilās aizsardzības uzdevumu izpildi — individuālais komersants.

Kompetenta institucija SIA „REGUL DD " piedāvā:

 • Civilās aizsardzības plānu izstrāde, tai skaitā paaugstinātas bīstamības objektiem;
 • Veicam nodarbināto apmācības civilās aizsardzības jautājumos;
 • Nosakām preventīvos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus komersanta objekta teritorijā.

Rakstiet interesējošus Jūs jautājumus mājas lapā vai pa e-pastu info@reguldd.lv vai pa telefonu +37126655361.


Mēs Jums palīdzēsim!

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki