Darba aizsardzība

Darba aizsardzība ir strādājošā personāla dzīvības un veselības saglabāšanas sistēma darba procesā.
Lai varētu īstenot Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības principus, katrā uzņēmumā vai iestādē ir jābūt darba aizsardzības sistēmai, kuru patsāvīgi jāuztur un jāpilnveido.

Darba aizsardzības sistēma sastāv:

 • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanas;
 • Darba aizsardzību atbildīgās personas noteikšana un to pienākumi;
 • Darba vides iekšējā uzraudzība;
 • Darba vides riska novērtēšana;
 • Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana par riska faktoriem pakļauto personālu un nepieciešamajiem darba aizsardzības pasākumiem;
 • Nodarbināto konsultēšana.

Darba aizsardzības likums atļauj nealgot savā uzņēmumā vai iestādē apmācītu darba aizsardzības speciālistu, ja darba devējam ir noslēgts līgums ar kompetento institūciju par darba aizsardzības pakalpojumiem.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU!

Uzņēmumi, kas darbojas bīstamajos komercdarbības veidos un ja tajos ir nodarbināti vairāk par pieciem cilvēkiem, pamatojoties uz grozījumiem 08.02.2005 MK noteikumiem Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetento institūciju", ir jānodarbina uz darba līguma pamata kompetents speciālists darba aizsardzībā vai jānoslēdz sadarbības līgumu ar Kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos.

KOMPETENTA INSTITŪCIJA SIA "REGUL DD" piedāvā plašu pakalpojumu klāstu darba aizsardzībā:

 • darba aizsardzības politikas izstrādāšana, DA sistēmas izveidošana un vadīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībam ;
 • darba vides iekšējās uzraudzības plānu izstrādāšana un risku novērtēšana;
 • kontrolmērījumu veikšana, labaratoriskie mērījumi;
 • nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana;
 • darba aizsardzības dokumentāciju izstrādāšana (pasākumu plāni, instrukcijas, žurnāli, rīkojumi, saraksti un u.c.)
 • darbinieku darba aizsardzības ievadapmācības veikšana un instruktāžas darba vietās
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana un obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;
 • nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un aktu reģistrēšana Valsts darba inspekcijā (VDI);
 • pasūtītāja interešu pārstāvēšana VDI

IEGUVUMI strādājot ar mums:

 • uzņēmuma vadītāja laika ietaupīšana;
 • darba likumu, aizsardzības likuma un normatīvo aktu ievērošana;
 • nebūs jāmaksā sodi;
 • uzņēmumam būs droša un veselībai nekaitīga darba vide;
 • darba efektivitātes un uzņēmuma konkurētspējas savā nozarē paaugstināšana;
 • nodarbināto pašsajūtas uzlabošana, darba veikšana ātrāk un ar prieku;
 • nelaimes gadījumu un arodslimību novēršana;
 • uzņēmuma finanšu līdzekļu ietaupījums;
 • uzņēmuma reputācijas celšana darbinieku un klientu vidē.

Mēs spēsim atrast labāko risinājumu.

Sazināties ar mums Jūs varat mājas lapā vai pa e-pastu info@reguldd.lv vai pa telefonu +371 26655361.

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki