Darba vides iekšēja uzraudzība, tai skaitā darba vides risku novērtēšana

Darba devējs ir atbildīgs par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu uzņēmumā. Darba vide ir mūsu darba vieta ar esošajiem apstākļiem un riska faktoriem, kas ietekmē vai var ietekmēt mūsu drošību un veselību. Ļoti svarīgi, lai šajā vidē nodarbinātais justos pēc iespējas ērtāk un drošāk.

Darba vides riska novērtējums ir jāveic visās darba vietās, izņemot, ja darba vietas ir līdzīgi darba apstākļi.

Svarīgākās vides riska faktoru grupas ir:

 • ķīmiskas vielas, t.sk. putekļi;
 • fizikālie faktori;
 • bioloģiskie faktori;
 • mehāniskie faktori;
 • ergonomiskie faktori;
 • psihosociālie faktori;

Ir lietderīgi, ka risku faktoru noteikšana veic pieaicināts kompetents - speciālists vai kompetenta institūcija, jo nodarbinātie var būt tā pieraduši pie kāda riska faktora, ka to vairs nejūt un šādas situācijas var radīt nelaimes gadījumus darbā. Lai neviens darba vides riska faktors nepaliktu nepamanīts, svarīgi, lai speciālists, kurš veiks darba vides riska novērtējumu, ir pietiekami pieredzējis un kompetents.

Īpašu uzmanību veicot darba vides risku novērtēšanu, nepieciešams veltīt labaratoriskajiem mērījumiem, kuri sniedz objektīvu informāciju par vairākiem darba vides riskiem. (vairāk info Darba vides mērījumu veikšana)

Darba vides iekšēja uzraudzība ir nepārtraukts process!

Kompetenta institūcija "Regul DD" piedāvā veikt šādus pakalpojumus:

 • sākotnējā stāvokļa audits;
 • darba aizsardzības politikas izstrāde;
 • darba vides iekšējas uzraudzības plānošana;
 • darba vides riska novērtēšana (ne retāk 1 x gadā)
 • darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana, pārbaude un pilnveidošana.

Kompetenta institūcija SIA "REGUL DD" piedāvā pirmslīguma BEZMAKSAS darba vides auditu sākotnējam novērtējumam uz vietas uzņēmumā.

Sazināties ar mums Jūs varat mājas lapā vai pa e-pastu info@reguldd.lv,
vai pa telefonu +371 26655361.

Mēs sagatavosim piedāvājumu tieši Jums!

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki