Koordinatoru funkcijas veikšana būvobjektos

Uzņēmumi, kas darbojas būvniecībā, un ja tajos ir nodarbināti vairāk par pieciem cilvēkiem, pamatojoties uz grozījumiem 08.02.2005 MK noteikumiem Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem ,kuros darba devējs iesaista kompetento institūciju",ir jānodarbina uz darba līguma pamata kompetents speciālists darba aizsardzība vai noslēgt sadarbības līgumu ar Kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos.

2012.gadā būvniecība ir konstatēts pats lielākais nelaimes gadījumu skaits -43 ,no viniem 10 ir letāli salīdzinot ar citam nozarēm ,pēc VDI datiem par smagiem un letāliem gadījumiem nozarēs.

Kompetenta institūcija "Regul DD" piedāvā veikt šādus pakalpojumus:

  • Koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu būvobjektos;
  • Darba aizsardzības plāna izstrāde, saskaņošana un izpildes uzraudzība;
  • galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus saskaņošana un to izpildes pārbaude;
  • normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas kontrole par darba aprīkojuma pārbaudēm;
  • individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikšana.

Lūdzu rakstiet mājas lapā , vai uz e-pastu info@reguldd.lv.
vai zvaniet pa telefonu +371 26655361.

Mēs sagatavosim piedāvājumu tieši Jums!

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki