Obligātā veselības pārbaude

Arodveselība ir droša un veselīga darba vide, kā arī vesels, produktīvi un aktīvi strādājošs cilvēks.
Pēc riska faktoru novērtēšanas (vairāk informācijas sadaļā Darba vides iekšēja uzraudzība, tai skaitā darba vides risku novērtēšana) iespējams pateikt atbilstoši, pēc kuriem darba vides riska faktoriem ir jāveic obligātas veselības pārbaudes.

Obligāto veselības pārbaudi organizē:

 • nodarbinātiem , ja viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori;
 • nodarbinātiem bīstamos darbos.

Obligāto veselības pārbaudi veic:

 • pirms darba līguma noslēgšanas;
 • periodiski (1 reiz gadā, divos, trīs);
 • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem;
 • pēc darba devējas iniciatīvas;
 • pēc darba aizsardzības speciālista ieteikuma.

Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē, kā darba devēji ievēro noteikumos par obligātam veselības pārbaudēm darbiniekiem.

Kompetenta institūcija "Regul DD" piedāvā veikt šādus pakalpojumus:

 • obligāto pārbaužu biežuma noteikšana (pēc darba vides riska novērtēšanas);
 • OVP kartes noformēšana;
 • OVP karšu reģistrācijas žurnāls;
 • obligātas veselības pārbaudes organizēšana;
 • arodslimības sertificēta ārsta pakalpojumus.

Pieteikties var mājas lapā vai pa e-pastu info@reguldd.lv vai pa telefonu +371 26655361.

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki