Par mums

SIA "Regul DD" galvenais darbības virziens ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana darba drošības un ugunsdrošības jautājumos atbilstoši Latvijas un starptautiskajai likumdošanai.
Mūsu uzdevums ir palīdzēt uzņēmumiem sasniegt augstākus rezultātus biznesā, jo veseli un darba spējīgi darbinieki ir lielākais uzņēmuma kapitāls.
Mūsu darbības misija ir izveidot ekonomiski efektīvu uzņēmumu ar pozitīvu reputāciju.
Mūsu prioritāte ir propagandēt un uzturēt drošu un veselīgu darba vidi, jo katram uzņēmumam profesionāli, enerģiski un veseli strādnieki ir veiksmīga uzņēmuma pamats.

Mūsu darbības mērķi:

  1. Piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši starptautiskiem standartiem.
  2. Godīgi, ar cieņu pildīt savus pienākumus pret klientiem.
  3. Strādāt profesionāli, efektīvi un atbildīgi.
  4. Gūt ilglaicīgu peļņu.
  5. Teritoriāli paplašināt savu darbību un ieņemt stabilu vietu Latvijas tirgū.

Mūsu vērtīgākais resurss ir mūsu speciālisti. Profesionāli eksperti savā jomā ar daudzu gadu praktisko pieredzi.
Visiem speciālistiem ir augstākā profesionāla izglītība, kura nepārtraukti tiek papildināta atbilstošos kursos un semināros.
"Regul DD" darbinieki ir uzticami. Uzticamība izpaužas tā,ka tie pilda savus solījumus, kā arī uzmanīgi ieklausās klientos,biznesa partneros un kolēģos.
Mēs cienam savus klientus un rūpējamies par viņiem.Vienmēr tiek sniegts konkrēts risinājums līdz problēma tiks atrisināta.
Mēs palīdzam saviem klientiem augt, sniedzot viņiem savu pieredzi un zināšanas.
Elastīgums attiecībās pret klientiem, tad kad Jums ir nepieciešams, mēs būsim Jums pieejami!
SIA "Regul DD" ir civiltiesiski apdrošināta un mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu pakalpojumu sniegšanu.
Mēs tiecamies būt atbildīgi, un kvalitāti izvirzām kā svarīgāko priekšnosacījumu pakalpojuma sniegšanai.
2013. gada martā mūsu uzņēmums ieviesa kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2009 standartus, lai mūsu sniegtie pakalpojumi maksimāli atbilstu klientu vajadzībām un prasībām.
Mēs neapstājamies savā attīstībā un 2013.gadā tika saņemts uzņēmuma iekšējā auditora sertifikāts atbilstoši ISO 9001:2008.
Mēs cītīgi strādājam un 2013.gada jūnijā SIA "Regul DD" tika atzīta par kompetentu institūciju darba aizsardzības jautājumos.
Mūsu uzņēmums ir pilnvarots veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos un mūsu kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kartībā.

“Regul DD” kvalitātes politika:

Uzņēmumu kvalitātes politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem un produkciju. Pakalpojumi un produkcija atbilst LR un starptautiskajiem standartiem. Uzņēmumu vadība un darbinieki rīkojas saskaņa ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uz klientu vērsta kvalitātes politika:
Mēs sniedzām augstas kvalitātes pakalpojumus darba aizsardzībā atbilstoši līgumā norādītajām klienta vēlmēm un prasībām. Ievērojam klientu mainīgas un specifiskas vēlmes un prasības attiecība uz piedāvātiem pakalpojumiem un produkciju. Veidojām individuālo sadarbības modeli un pozitīvo personisku saikni ar katru klientu. Veidojam uzticēšanos mums kā ar drošu partneri.

Uz piegādātāju un sadarbības partneri vērsta kvalitātes politika:
Mēs izprotam svarīgumu sadarbībai ar piegādātājiem un to ietekmi uz klientu apkalpošanu. Iepirkumos strādājam plānveidīgi, piesaistām jaunus piegādātājus un veidojām ilgtermiņa sadarbību. Visi produkti un pakalpojumi atbilst LR likumdošanas un darba aizsardzības nozares kvalitātes prasībām. Veidojam uzticēšanos mums kā drošam partnerim.

Uz darbinieku vērsta kvalitātes politika:
Mūsu katrs darbinieks ir svarīgs kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadība nodrošina drošu un komfortablu darba vidi. Darbiniekiem ir nodrošināta regulāra apmācība specializētos kursos un semināros, kura veicina kompetences paaugstināšanu. Visi uzņēmuma darbinieki ir atbildīgi par sniegta pakalpojuma un gala rezultāta kvalitāti.

Uz uzņēmuma vadības sistēmu vērsta kvalitātes politika:
Veicam savas izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu efektivitātes paaugstināšanu, prasību un procedūru izpildi. Meklējam iespējas uzlabot savas darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Nodrošinām efektīvu uzņēmuma vadību. Pastāvīgi izvērtējam darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Katrs darbinieks ir iepazīstināts ar uzņēmuma kvalitātes politiku, ar metodēm un procedūrām, kuras tiek izmantotas, lai īstenotu noteikto uzņēmuma politiku un sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus.
Mūsu uzņēmuma konkurentspējas pamatā ir:

  1. augstas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
  2. augsta klientu apkalpošanas kultūra;
  3. klientam piemērotāka elastīga darba organizēšana.

Uzņēmuma patstāvīgie klienti ir Dobeles, Tērvetes, Jelgavas, Tukuma, Priekules, Liepājas, Rīgas novados.
Pateicamies par to, ka uzticējāt mums savas rūpes par uzņēmuma drošību.
Mēs esam Jums uzticams, drošs un kompetents partneris.
Ar prieku gaidīsim jaunus klientus un sadarbības partnerus!
Strādā un dzīvo droši
Jūsu "Regul DD".

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki