SIA “REGUL DD” PRIVĀTUMA POLITIKA

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Personas datu pārzinis ir SIA “Regul DD”, reģistrācijas Nr. 48503019004, juridiskā adrese: Meža prospekts 4-23, Dobele, Dobeles novads LV-3701, e-pasts info@reguldd.lv.


2. KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM

Izmantojot iepriekš norādītos mūsu sakaru kanālus vai vēršoties SIA “Regul DD” faktīskajā adresē: Liepājas šosejā 29, Dobele, Dobeles novads LV-3701, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.


3. PRIVĀTUMA POLITIKAS RAKSTUROJUMS

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā, ko Jūs nododat SIA “Regul DD”.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem).

SIA Regul DD rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus - e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes www.reguldd.lv izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma Politiku un esat akceptējuši tā noteikumus.

SIA “Regul DD” var mainīt šo Privātuma politiku, atjauninot mūsu tīmekļa vietni www.reguldd.lv. Mēs iesakām ik pa laikam pārbaudītr mūsu mājas lapu, lai pārliecinātos, ka Jūs pieņemat tajā veiktās izmaiņas.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Šie noteikumi stājas spēkā sākot ar 25.05.2018.g. 

 

4. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Sīkdatņu lietošana SIA “Regul DD” tīmekļa vietnē www.reguldd.lv

SIA "Regul DD" mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: www.aboutcookies.org


Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

SIA "Regul DD" tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

 • vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;

 • Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu.

Mēs izmantojam datu plūsmas žurnāla sīkdatnes, lai noteiktu, kuras tīmekļa vietnes lapas tiek izmantotas. Šī informācija palīdz mums analizēt tīmekļa vietnes datu plūsmas datus un uzlabot mūsu tīmekļa vietni, lai pielāgotu to mūsu klientu vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju tikai statistiskās analīzes nolūkos, pēc tam iegūtie lietotāju dati tiek dzēsti no sistēmas.

Kopumā sīkdatnes palīdz mums nodrošināt labāku tīmekļa vietni, ļaujot mums pārraudzīt, kuras vietnes lapas Jums ir noderīgas un kuras nav. Sīkfails nekādā veidā nesniedz mums piekļuvi Jūsu datoram vai jebkādai informācijai par Jums, izņemot datus, kurus Jūs esat piekrituši kopīgot.

Tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana vai dzēšana. Jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. Savāktas sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm) sakarā ar “Regul DD” tīmekļa vietnes reklāmas efektivitātes izvērtējumu.


Kādiem mērķiem SIA “Regul DD” izmanto sīkdatnes

SIA “Regul DD” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu;

 • apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.


Google Analytics

SIA “Regul DD” tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc.” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir SIA “Regul DD” tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai SIA “Regul DD” neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm SIA “Regul DD” tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.


Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām interesējošām vietnēm. Tomēr, tiklīdz Jūs esat izmantojis šīs saites, lai pamestu mūsu tīmekļa vietni, Jums jāņem vērā, ka mums nav nekāda kontrole pār šo citu tīmekļa vietni. Līdz ar to mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, ko Jūs sniedzat, apmeklējot šīs tīmekļa vietnes, un uz šīm vietnēm neattiecas dotais konfidencialitātes paziņojums. Jums vajadzētu piesardzīgi ievērot konfidencialitātes paziņojumu, kas piemērojams attiecīgajai tīmekļa vietnei.


5. KĀDU INFORMĀCIJU MĒS VARAM IEVĀKT UN APSTRĀDĀT

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA Regul DD klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu.

Mēs varam ievākt un apstrādāt sekojošo informāciju:

 • Personas identifikācijas dati (Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs

 • Personas kontaktinformācija (Adrese, telefona numurs, e-pasts adrese)

 • Īpašo kategoriju dati (Veselības sensitīve dati)

 • Norēķinu dati (Norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs)


6. DOKUMENTU UN INFORMĀCIJAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA

SIA Regul DD apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klienta identificēšanai;

 • līguma un/vai rēķina (pavadzīmes) sagatavošanai un parakstīšanai;

 • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;

 • garantijas saistību izpildei;

 • klientu apkalpošanai;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

 • norēķinu administrēšanai.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

Informācija ir nepieciešama, lai izprastu Jūsu vajadzības un uzlabotu Jums sniegtos pakalpojumus, jo īpaši šādu iemeslu dēļ:

 • Mes varam izmantot šo informāciju, lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;

 • Mēs varam Jums periodiski nosūtīt reklāmas e-pastus ar informāciju par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem un citu informāciju, kura, mūsuprāt, Jūs varētu interesēt;

 • Ik pa laikam mēs varam ar Jums sazināties tirgus izpētes nolūkos. Mēs varam sazināties ar Jums caur e-pastu, tālruni vai pa pastu. Mēs varam izmantot iegūto informāciju, lai pielāgoto mūsu tīmekļa vietni atbilstoši Jūsu interesēm.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu likumiskas (leģitīmās) intereses.

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA Regul DD.

 

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE

SIA Regul DD apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus.  


8. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SIA Regul DD neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Regul DD likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

 

9. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA Regul DD glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Regul DD vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi beidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 

 

10. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS PERSONAS TIESĪBAS

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Regul DD piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Regul DD likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Regul DD pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  


Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA Regul DD birojā Liepājas šoseja 29, Dobele, Dobeles novads, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Regul DD pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
SIA Regul DD atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

SIA Regul DD nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.


11. PERSONAS ATTEIKŠANAS TIESĪBAS

Persona var jebkurā brīdī atteikties no reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@reguldd.lv;

 • zvanot uz SIA Regul DD biroju 26655361;

 • klātienē SIA Regul DD birojā Liepājas šoseja 29, Dobele.

SIA Regul DD pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat vienai darba dienai. 
SIA “Regul DD” nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.


12. SAZIŅA AR PERSONU

SIA Regul DD veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Regul DD veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.)


Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki