Darba aizsardzība

Priekšrocības strādājot ar mums

time-limit
Laika un līdzekļu ietaupījums

Droša un veselīga darba vide uzņēmumā

Darba efektivitātes paaugstināšana

entrepreneur-businessman

Interešu pārstāvēšana VDI

Mūsu darba aizsardzības pakalpojumi

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana

Darba vides riska novērtēšana un pasākuma plāna izstrāde

Apmācība darba aizsardzībā

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

Darba vides mērījumu veikšana

Obligātā veselības pārbaude