Kompetenta institūcija SIA “Regul DD” tika auditēta un atzīta, ka pārvaldības sistēma ir ieviesta atbilstoši jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Kādi dokumenti darba aizsardzībā ir obligāti nepieciešami katrā organizācijā?

Kādi dokumenti darba aizsardzībā ir obligāti nepieciešami katrā organizācijā?

 1. Rīkojums par darba aizsardzības speciālista norīkošanu (ja darbā pieņemts darba aizsardzības speciālists, kura pienākumi noteikti darba līgumā, atsevišķs rīkojums nav nepieciešams).
 2. Līgums par pakalpojumu sniegšanu, ja piesaistīta kompetenta institūcija vai kompetents speciālists darba aizsardzības jautājumos un rīkojums par atbildīgas personas norīkošanu darba aizsardzība.
 3. Rīkojums par atbildīgo personu ugunsdrošībā.
 4. Apliecība par darba aizsardzības speciālista un atbildīgas personas ugunsdrošībā apmācību.
 5. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā (objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem).
 6. Darba vides riska faktoru novērtēšanas dokumenti.
 7. Darba vides risku saraksts, kuru novēršanai vai mazināšanai lietojami aizsardzības līdzekļi (ja konstatēti darba vides riski, kuru novēršanai jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi).
 8. Fizikālo mērījumu protokoli – apgaismojuma, mikroklimata. Ķīmisko vielu un maisījumu koncentrācijas mērījumu protokoli.
 9. Darba aizsardzības pasākumu plāns.
 10. Darba aizsardzības instrukcijas.
 11. Ugunsdrošības instrukcija.
 12. Darba aizsardzības instrukciju saraksts.
 13. Darba aizsardzības ievadapmācības reģistrācijas žurnāls.
 14. Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnāls.
 15. Ugunsdrošības instruktāžas reģistrācijas žurnāls.
 16. Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls.
 17. Darba aprīkojuma apkopju un remonta darbu uzskaites žurnāls.
 18. Individuālo aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnāls.
 19. Nodarbināto saraksts, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori un kuriem jāveic obligātās veselības pārbaudes.
 20. Nodarbināto saraksts, kuriem darbā ir īpaši apstākļi un kuriem jāveic obligātās veselības pārbaudes.
 21. Obligātās veselības pārbaudes kartes.
 22. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu protokoli.

 

AKTUĀLA INFORMĀCIJA UGUNSDROŠĪBĀ

JAUNA UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA no 01.09.2017

Ir nepieciešama visos objektos un telpās

Izstrādājam pēc jauniem MK noteikumiem 238 (stājās spēkā no 1.09.16)

Izstrādājam konkrētam objektam, konkrētam lietošanas veidam

Ugunslodzes noteikšana

Ugunsdzēsības līdzekļu noteikšana

Ugunsdrošības instruktāža, Ricības plāns ugunsgrēka un citas jaunas prasības instrukcijā.

 • Profesionāli
 • Operatīvi
 • Atbildīgi

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki

Mūsu klienti