Par mums

Mūsu vērtības

Augsti kvalificēti speciālisti

competition

Pieredze un virzība uz priekšu

Cieņa pret klientu

best-quality

Kvalitāte ISO 9001:2015 sertifikāts

Kompetenta grāmatvedības
speciālista sertifikāts

Licencēta ārpakalpojuma grāmatvedība

policy

Pakalpojumu drošība- esam civiltiesiski apdrošināti

services

Atbildība par sniegtajiem pakalpojumiem

Kas mēs esam

Esam savas darba entuziasti. Nodarbojamies ar to, kas patīk un sniedz mums gandarījumu par paveikto. Esam komanda – dažāda vecumā un ar dažādu pieredzi. Cienām mūsu komandas seniorus un ļoti novērtējam jauno darbinieku vēlmi mācīties un pilnveidoties. Visi regulāri piedalāmies kursos un semināros. Ejam uz darbu ar prieku, uzturam pozitīvu gaisotni. Dzīve nav tikai darbs, tādēļ svinam valsts svētkus un dzimšanas dienas, braucam uz teātri. Esam priecīgi par mūsu bērniem un mazbērniem. Kopumā mums ir 10 mazbērni un 12 bērni. Pūkainie mīluļi mūs gaida mājas.

Mūsu devīze – Strādā un dzīvo droši!

Mūsu kvalitātes politika:

Uzņēmumu

ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem un produkciju.
Pakalpojumi un produkcija atbilst LR un starptautiskajiem standartiem.
Uzņēmumu vadība un darbinieki rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Klientu

Mēs sniedzām augstas kvalitātes pakalpojumus darba aizsardzībā atbilstoši līgumā norādītajām klienta vēlmēm un prasībām.
Ievērojam klientu mainīgās un specifiskās vēlmes un prasības attiecībā uz piedāvātajiem pakalpojumiem un produkciju.
Veidojam individuālu sadarbības modeli un pozitīvu personisku saikni ar katru klientu.
Veidojam uzticību ar mums kā drošu partneri.

Piegādātāju un sadarbības partneru

Mēs izprotam svarīgumu sadarbībai ar piegādātājiem un to ietekmi uz klientu apkalpošanu. Iepirkumos strādājam plānveidīgi, piesaistām jaunus piegādātājus un veidojam ilgtermiņa sadarbību. Visi produkti un pakalpojumi atbilst LR likumdošanas un darba aizsardzības nozares kvalitātes prasībām.
Veidojam uzticību ar mums kā drošu partneri.

Darbinieku

Mums katrs darbinieks ir svarīgs kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā.
Uzņēmuma vadība nodrošina drošu un komfortablu darba vidi. Darbiniekiem ir nodrošināta regulāra apmācība specializētos kursos un semināros, kas veicina kompetences paaugstināšanu.
Visi uzņēmuma darbinieki ir atbildīgi par sniegto pakalpojumu un gala rezultāta kvalitāti.

Uzņēmuma vadības sistēmu

Veicam savas izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu efektivitātes paaugstināšanu, prasību un procedūru izpildi.
Meklējam iespējas uzlabot savas darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Nodrošinām efektīvu uzņēmuma vadību.
Pastāvīgi izvērtējam darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā.
Katrs darbinieks ir iepazīstināts ar uzņēmuma kvalitātes politiku, ar metodēm un procedūrām, kas tiek izmantotas, lai īstenotu noteikto uzņēmuma politiku un sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus.