Apmācība darba aizsardzība

Darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku. Nodarbināto ievadapmācību veic kompetenta institūcija, kompetents speciālists, uzņēmuma darba aizsardzības speciālists vai cita darba devēja norīkota persona, kura pārzina darba aizsardzības jautājumus. Atsevišķu jautājumu izklāstam persona, kura veic ievadapmācību, ja nepieciešams, pieaicina citus speciālistus.

Kompetenta institūcija SIA "REGUL DD" piedāvā:

  • Ievadapmācība visiem darbiniekiem uzreiz pēc nodarbināšanas uzsākšanas;
  • Nodarbināto instruktāža konkrētos darba veidos un attiecīgajā darba vietā;
  • Sākotnēja un atkārtota instruktāža darba vietā (individuāli vai grupai);
  • Neplānoto instruktāžu;
  • Mērķa instruktāžu;
  • Apmācība par konkrēto darba aizsardzības jautājumu;
  • Darba aizsardzības instruktāžas žurnālus, instrukcijas un to aizpildīšana;

Nodrošinām kvalitatīvu apmācības procesu ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem, digitāliem materiāliem, videofilmām, izmantojot lielformāta ekrānu.

Pieteikties var mūsu mājas lapā, vai pa e-pastu info@reguldd.lv vai zvanot pa telefonu +371 26655361,

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki